Bir Uzmana Danışın S.S.S
logo
  • 7/24 Çağrı Merkezi
    (212) 653 93 00
  • Ambulans Çağrı
    (212) 653 93 00

Muayene Aşamaları

Laboratuvar Tetkikleri,

Radyoloji,

Elektrokardiyografi (EKG),

Kulak Burun Boğaz Muayenesi,

Solunum Fonksiyon Testi,

Görme Alanı

Göz Muayenesi

Psikiyatri Muayanesi

Nöroloji Muayenesi

Dahiliye Muayenesi

 

Laboratuvar Tetkikleri

İdrar örneği alınarak tam idrar tahlili, kan örneği alınarak ise; tam kan sayımı, Sedimantasyon (çökme hızı)- Açlık kan şekeri- Üre- Ürik Asit- SGOT- SGPT (karaciğer enzimleri) – Kolesterol (kandaki yağ miktarı)- Trigliserid- HDL Kolestrol (iyi huylu kolesterol) kontrolleri yapılmaktadır.

 

Radyoloji (Akciğer Grafisi )

Doktorlarımız çekilen akciğer röntgeni ile göğüs kafesinin yapısı, akciğer havalanması, kalp büyüklüğü, geçirilmiş veya geçirilen akciğer enfeksiyonunun olup olmadığı gibi konularda kontrolleri yapmaktadırlar.

 

Elektrokardiyografi ( EKG )

EKG çekimi yapılarak, kalp hızı ve kalp ritminin düzenliliği; kalp damar tıkanıklığının olup olmadığı kontrol edilir.

 

Odyometri ( İşitme Testi )

İşitme testi ile pilotun çeşitli frekanslardaki minimum işitme eşikleri saptanır. Ayrıca konuşmayı anlama ve ayırt etme seviyeleri de belirlenir.

 

Solunum Fonksiyon Testi ( SFT )

Solunum fonksiyon testi yapılarak, solunum kapasitesi, alınıp verilen hava hacimleri, hava akımı kısıtlaması kontrolleri yapılır.

 

Görme Alanı

Merkezi ve çevresel olarak iki çeşit görme alanı testi yapılmaktadır. Yapılan görme alanı testi ile görmede kayıp ve daralma olup olmadığına bakılır.

 

Kulak Burun Boğaz Muayenesi

KBB muayenesinde, kulak zarı değerlendirilmesi, işitme değerlendirmesi, burun tıkanıklığı yapabilecek ve konuşmanın anlaşılmasını engelleyici problemler olup olmadığı değerlendirilir.

 

Göz Muayenesi

Göz muayenesinde, görme keskinliği, göz ön ve arka segmentlerinin incelenmesi, renk görme, derinlik duyusu, göz tansiyonu, görme alanı ve anjiyografik incelemeler yapılmaktadır.

 

Psikiyatri Muayenesi

Tüm pilotlarımız için mental uygunluk tıbbi standartları aşağıda belirtilmiştir.

Psikozlar

Kişilik bozuklukları, özellikle açıkça yapılan hareketlere neden olacak kadar ciddi ise,

Mental anomali ve nörozlar,

Alkolizm,

Bağımlılık olsun olmasın psikotropik ilaçların veya diğer maddelerin kullanımı veya kötüye kullanımı, Sağlık muayenesi için başvuran imtiyazlarını emniyetle kullanmalarını bozabilecek herhangi bir akut veya kronik; konjenital veya edinilmiş psikiyatrik hastalık veya sakatlık durum veya bozuklukları bulunmamalıdır. Bu konuda gereken inceleme ve değerlendirmeler yapılır.Nöroloji Muayenesi

Nöroloji muayenesi ile kas gücü, duyu kontrolleri, denge koordinasyon testleri, refleks kontrolü, yürüme bozukluğu testleri ve baş sinirleri kontrolleri yapılmaktadır.

 

Dahiliye Muayenesi

Dahiliye muayenesi ise, yapılan tahlil sonuçlarının değerlendirilebilmesi için son adımdır. Daha önceden çektirilen akciğer röntgeni, EKG, solunum fonksiyon testi ve verilen tahlil sonuçları toplanarak dahiliye muayenesi için hazırlanılır. Muayene sırasında tansiyon ve nabız değerleri de alınıp kapsamlı bir dahili fizik muayenesi yapılır. Bu muayenelerin yapılmasındaki amaç her zaman sağlıklı olması gereken uçucuların ve uçuş emniyeti gerektiren görevlerde çalışanların sağlıklı hallerinin devam edip etmediğinin kontrolünü yapmak ve sağlıklı olmasını sağlamaktır.