Bir Uzmana Danışın S.S.S
logo
  • 7/24 Çağrı Merkezi
    (212) 653 93 00
  • Ambulans Çağrı
    (212) 653 93 00

Uçuş Hekimi ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ertaç ALTUNER

Sivil uçucu personelin ilk ve periyodik sağlık  muayenelerini; en büyük uluslar arası havacılık otoritesi olan ve bütün dünyayı kapsayan kısaca I.C.A.O. denilen açılımı ise İnternational Civil Avition Organization olan havacılık otoritesinin genel anlamda ortaya koyduğu sağlık kuralları ile,  daha detaylı olarak Amerika’da, FAA ( Federal Aviation Administration ) Avrupa’da ise EASA ( Europa Aviation Safety  Agency ) sağlık kurallarına göre bu otoritelerin verdiği yetkiye dayanarak, ülkelerin Sivil Havacılık Genel  Müdürlüklerinin  kendi ülkelerinde bu muayenelerin  yapılmasına yetki  verdiği  hastanelerde ilgili branşlardan ( Kulak Burun Boğaz , Göz, Dahiliye, Psikiyatri ve Nöroloji ) uzman hekimlerin ve yetkili uçuş hekimlerinin oluşturduğu Sağlık Kurulundan ibaret bir Tıp Merkezi’dir.

Her Havacılık Tıp Merkezinin , SHGM tarafından yetkilendirilmesi için tam teşekküllü bir hastanenin bünyesinde olması ve en az iki uçuş hekiminin görev yapması gerekmektedir.

Bu iki uçuş hekiminden biri Havacılık Tıp Merkezinin ve Sağlık Kurulunun Başkanı olarak görev yapar ve Sağlık Kurulunun verdiği kararlara I.C.A.O. ve EASA ( SHT  MED ) Sağlık Kurallarının tatbik edilmesini sağlar , sonuçların değerlendirilmesi, sertifikaların ve raporların imzalanmasından sorumlu olur.

AMC’lerde yapılan pilotaj muayeneleri sonunda hazırlanmış olan dosya içeriği elektronik ortamda SHGM’ye gönderilir. Ayrıca bu belgeler AMC’nin kendi arşivinde hem elektronik hemde dosya şeklinde muhafaza edilir.