Ataköy Şafak Hastanesi

Sağlığınız için buradayız
Smaller Font Default Font Larger Font
Turkish English German Russian

Misyon

Sağlıklı bir toplum anlayışı ile hasta memnuniyeti odaklı,yüksek kalitede nitelikli sağlık hizmetini tıbbi etik değerler çerçevesinde, ekonomik olarak sunmak. 

Vizyon

Çağdaş altyapısı, deneyimli ekibi ile uluslar arası sağlık standartlarını benimseyen, tedavi edici uygulamaların yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerine de önem veren, saygın referans bir sağlık kuruluşu olmak.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Hekim Arama

Hastanemizi Nasıl Seçtiniz?

Kalp Damar Cerrahisi

 • Damar Ameliyatları
 • Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
 • Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)
 • Alt Ekstremitelerde Venografi
 • Periferal Vasküler Bypass
 • Ross - Konno Ameliyatı
 • Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)
 • Kalp Tümörü Ameliyatları
 • Efor Treadmil Testi
 • David Ameliyatı (Prosedürü)
 • Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
 • Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
 • Ross Ameliyatı
 • Aritmide Ablasyon Tedavisi
 • Yenidoğan Kalp Ameliyatları
 • Minimal Invaziv Cerrahi
 • Miyokardiyal Biyopsi
 • Çocuk Kalp Ameliyatları
 • Arteriyel Switch Ameliyatı
 • Aort Kapak Replasmanı
 • Vasküler Cerrahi
 • Transjugüler Şant (Tips)
 • Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)
 • Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)
 • Jackson Pratt Dren
 • Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
 • Enjeksiyon Iv
 • Mikrovasküler Kırpma
 • Laparoskopi
 • Homosistein
 • Venöz Dupleks Ultrasonografisi
 • Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi
 • Anjiyografi
 • Plazmaferez(Hemaferezis)
 • Koroner Anjiyogram
 • Kateter Yerleştirme
 • Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)
 • Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
 • Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar
 • Perikardiyosentez
 • Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti
 • Mikrovasküler Oklüzyon
 • Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
 • Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi
 • Karotis Ameliyatı
 • Kalp Kapakçığı Değişimi
 • Nükleer Stres Testi
 • Kalp Bypass Ameliyatı
 • Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı
 • Karotis Endarterektomi
 • Anjiyoplasti
 • Stent(Koroner Anjiyoplasti)
 • Laserasyon Onarımı
 • Esd (Sedimantasyon)
 • Hemaferez
 • Mitral Kapak Tamiri
 • Konjenital Kalp Cerrahisi
 • Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
 • Homogreft Kapak
 • Korda Ve Papiler Kas Onarımı
 • Koroner By-Pass Ameliyatı
 • Holter Izlemi
 • Normal randevu
 • Endovasküler Cerrahi
 • Yüzeyel Ekokardiyografi
 • Damar Cerrahisi Ameliyatları
 • Variköz Ven Skleroterapisi
 • Skleroterapi
 • Atriyal Septal Defekt Onarımı
 • Kardiyoversiyon
 • Anjiyogram
 • Kolesterol Testi
 • TEVAR (Endovasküler Tedavi)
 • Mekanik Protez Kapak
 • Kalp Transplantasyonu
 • Anterior Mediastinotomi
 • Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)
 • Transkateter
 • Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi
 • Norwood Ameliyatı
 • Femoropopliteal Bypass
 • Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
 • Endarterektomi
 • Balon Valvüloplasti
 • Karotis Ultrasonu
 • Kardiyak Kateterizasyon
 • Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)
 • Koltuk Altı Kalp Ameliyatları
 • Perkütan Komissürotomi
 • Robotik Cerrahi
 • Arteriografi
 • Eko(Ekokardiyografi)
 • Kalp Kapağı Replasmanı
 • Cox-Maze Prosedürü
 • Disseksiyon Ameliyatları
 • Kalp Kapakçığı Tamiri
 • Kan Elektrolit Testi
 • Kardiyak Stent
 • Robot Destekli Cerrahi
 • Da Vinci Robotik Cerrahi
 • Triküspid Kapak Replasmanı
 • Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)
 • Ekg
 • Nebulizatör
 • Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
 • Preoperatif Değerlendirme
 • Pacemarker Implantasyonu
 • Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu
 • Eforlu Ekg
 • Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
 • Biventriküler Pacemarker
 • Aterektomi
 • Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
 • Robot Destekli Kardiyak Prosedürler
 • Bebek Kalp Ameliyatları
 • Torakotomi
 • Kardiyak Anjiyografi
 • Filebografi
 • EVAR (Endovasküler Tedavi)
 • Ambulatuvar Kardiyak Izleme
 • Elektrofizyolojik Test
 • Ekogram(Ultrason)
 • Enjeksiyon Im
 • Koroner Anjiyoplasti
 • Venografi
 • Normal randevu
 • Lazer kılcal varis

http://www.mustafasaygin.com

Tel : 0541 577 70 70

Sitede Ara!

Bizden Haberler

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

Dr. Cengizhan DURSUN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengizhan DURSUN hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.

Ameliyatsız Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Ameliyatsız Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Yepyeni Bir Buluş: BiyotutkalÖzellikle son dönemde “yetmezlikli varis” damarlarında biyolojik tutkal uygulamasının, artık lazerden de konforlu olması, bu hastalığın tedavisini da...

Ameliyatsız Varis Tedavisi

Ameliyatsız Varis Tedavisi

Ameliyatsız Varis Tedavisi  Toplumumuzda bilinenden çok daha sık rastlanan varisin farklı türleri var. Özellikle bacaklarda iç varis,  yüzeysel varis,  bağlantı damarları varisi...

Pınar Bayramgürler Ödül

Pınar Bayramgürler Ödül

Bahçelievler Kadın Meclisi Yılın Başarılı Kadınlarını seçti… Bahçelievler Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından “Topluma Örnek Olmuş Kadın” ödülleri önceki akşam sahiplerini bul...

Şeker hastalığı ( Tip 2 Diabet ) Ameliyatı

Şeker hastalığı ( Tip 2 Diabet ) Ameliyatı

  Şeker hastalığını yani Tip II Diyabeti ameliyatla düzeltme fikri ilk olarak Dünyanın en prestijli bilimsel arastırmalarının yayınlandığı Annals of Surgery dergisinde 1995 yılınd...

Bel ve Boyun Ameliyatları

Bel ve Boyun Ameliyatları

Şu unutulmamalıdır ki; biz boyun rahatsızlıklarının yaklaşık % 95′ini cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Demek oluyorki; %5 gibi az bir kesimi ameliyat ediyoruz. Bu %5′l...